0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 179.00 ฿

เกี่ยวกับ

ก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าจักเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระอานนท์ ทูลถามว่า จักให้พุทธบริษัทถือสิ่งใดเป็นเครื่องร􀂲ำลึกแทนพระองค์ ทรงตรัส ให้ถือเจดีย์ ๔ ประเภท คือ ธาตุเจดีย์ เจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บริโภคเจดีย์ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยประทับ ได้แก่ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน ธรรมเจดีย์ วัตถุที่จารึกพระธรรมค􀂲ำสอน อุทเทสิกเจดีย์ ได้แก่ พระพุทธรูป เป็นเครื่องร􀂲ำลึกแทนพระองค์ ซึ่งหากผู้ใด ยึดเจดีย์ ๔ เป็นเครื่องร􀂲ำลึกแล้วจักท􀂲ำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้า จิตของเขาย่อมผ่องใส เป็นสุขในปัจจุบัน ครั้นตายไปย่อมบังเกิดในสวรรค์ พระพุทธรูปจัดเป็นหนึ่งในเจดีย์ ๔ ประเภทที่พระพุทธเจ้าตรัส ให้ยึดถือเป็นเครื่องร􀂲ำลึกแทนพระองค์ พระพุทธรูปที่ปรากฏตามสถานที่ ต่างๆ นั้น อิริยาบถและท่าทางจะสร้างตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามพุทธ- ประวัติ ดังนั้น พระพุทธรูปแต่ละปางที่สร้างขึ้นนอกจากเป็นเครื่องสักการะ แล้วยังบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเอาไว้ด้วย หากชาวพุทธ กราบพระพุทธรูปแล้วได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปปางนั้นๆ ด้วย ก็จักเป็นการยังศรัทธาให้แนบแน่นในพระพุทธศาสนามากขึ้น หนังสือ พุทธประวัติ ฉบับพระพุทธรูป ๘๐ ปาง เรียบเรียงโดย เทพพร มังธานี เล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมภาพพระพุทธรูปปางต่างๆ ไว้ ทั้งหมด ๘๐ ปาง พร้อมบอกลักษณะและประวัติที่เกี่ยวข้อง เรียงล􀂲ำดับตั้งแต่ ปางประสูติจนถึงปรินิพพาน เป็นคู่มือในการศึกษาลักษณะพระพุทธรูป ที่มีอยู่มากมาย และเรียนรู้พุทธประวัติได้เป็นอย่างดี

รายละเอียด

ISBN : 9786162682254

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 224 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 381.01 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัทสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2020 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17