1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระนิพนธ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ ฉบับพิมพ์ครั้งแรกนั้นชาวต่างประเทศได้นำไปแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสที่เมืองไซ่ง่อน และภาษาดัชที่กรุงเฮค ฉบับนี้เป็นฉบับชำระใหม่ และแปลเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น อธิบายตำนานเครื่องมโหรี มโหรีเครื่องสาย เครื่องปี่พาทย์ กลองแขก ปี่ ซอ และแคน พร้อมภาพประกอบ ซึ่งเป็นฉบับที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงมโนปกรณ์นิติธาดา

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 63 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 40.22 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup