12 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 229.00 ฿

เกี่ยวกับ

บริษัทประกอบธุรกิจขายสินค้าที่มีสินค้าไว้จำหน่ายไม่ว่าจะเป็นกิจการซื้อมาขายไป หรือกิจการอุตสาหกรรมที่ผลิต สินค้าออกมาจำหน่าย ตลอดจนกิจการต่างๆ ที่มีสินค้าคงเหลือไว้ประกอบกิจการทั้งที่มีไว้ เพื่อขายหรือมีไว้เพื่อให้บริการหากกิจการมีสินค้าคงเหลือจะต้องมีการจัดทำบัญชี จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ เพื่อเป็นการควบคุมบริหารจัดการตรวจนับ หรือทำลาย สินค้าคงเหลือของกิจการซึ่งหนังสือเล่มนี้จะทำให้นักบัญชี ฝ่ายสโตร์ ฝ่ายบริหาร ได้ปฎิบัติได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินค้าคงเหลือ ของสภาวิชาชีพบัญชี และตามประมวลรัษฎากรที่ได้มีกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแนวปฎิบัติตามกฎหมาย

รายละเอียด

ISBN : 978-616-7126-57-9

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 348 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 21.39 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ธรรมนิติ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup