0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 79.00 ฿

เกี่ยวกับ

ในการทำธุรกรรมขายฝากอสังหาริมทรัพย์ จะเกิดสัญญาระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ซึ่ง “สัญญาขายฝาก” มีความแตกต่างจากสัญญาซื้อขายทั่วไป เนื้อหาในสัญญาต้องมีข้อความอย่างไรจึงจะถูกต้อง และมีผลทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ รวมถึงหากมีการขายฝากอสังหาริมทรัพย์แล้ว มีภาระภาษีใดที่เกี่ยวข้องกับ “ผู้ขายฝากอสังหาริมทรัพย์” และ “ผู้ซื้อฝากอสังหาริมทรัพย์” อ.รัฐวุฒิ จิตร์ชนะ นิติกรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี ได้แยกประเภทของภาระภาษีเมื่อมีการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ในกรณีต่าง ๆ ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและจัดการภาระภาษีที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น +++++++++++++++++++++++++

รายละเอียด

ISBN : 9786163023285

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 17 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 10.46 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ธรรมนิติ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup