0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 199.00 ฿

ลูกค้า ais-icon-ookbee สั่งซื้อ ราคา 199.00 บาท

กด *410519944940021

- อัตราค่าบริการในกรณีที่สั่งซื้อด้วยระบบ AIS จะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นำรหัสที่ได้รับทาง sms มาใช้ในเว็บไซต์ Ookbee เท่านั้น ดูวิธีใช้ คลิก

เกี่ยวกับ

ในเล่มประกอบด้วยกฎหมายทหาร 15 ฉบับ พร้อมแนวข้อสอบ จำนวน 16 ชุด ดังนี้ ลำดับ : รหัส : กฎหมาย :- ๑. ประมวลกฎหมายอาญาทหาร พ.ศ. ๒๔๘๗ ๒. พ.ร.บ. กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ๓. พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ๔. พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๕. พ.ร.บ. กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ๖. พ.ร.บ. เครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ๗. พ.ร.บ. ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ๘. พ.ร.บ. ยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ ๙. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ๑๐. พ.ร.บ. เรือนจำทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ ๑๑. พ.ร.บ. ว่าด้วยเขตต์ปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ ๑๒. พ.ร.บ. สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ ๑๓. พ.ร.บ. ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ ๑๔. พ.ร.บ. ให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐ ๑๕. พ.ร.บ. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ + แนวข้อสอบวิชากฎหมายทหาร ๑๖ ชุด

รายละเอียด

ISBN : 9786163251053

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 201 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 132.72 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว