0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

คอรันดัมเป็นชื่อชนิดแร่ที่รู้จักกันดีในตลาดอัญมณีว่า ทับทิมและแซปไฟร์โดยทั่วไป ทับทิมเป็นคอรันดัมที่มีสีแดงเฉดต่างๆ ตั้งแต่แดงแกมม่วงไปจนถึงแกมส้ม ซึ่งสีแดงเป็นผลมาจากธาตุโครเมียมที่เจืออยู่ในโครงสร้างผลึก ส่วนคอรันดัมชนิดแซปไฟร์ก็มีได้หลายสี เช่น น้ำเงิน เหลืองเขียว ชมพู ส้ม เป็นต้น ซึ่งสีต่างๆเหล่านี้ก็เป็นผลมาจากธาตุร่องรอยต่างๆที่เจืออย่ใู นโครงสร้างเช่น ไทเทเนียม เหล็ก โครเมียม วาเนเดียม เป็นต้น หรืออาจเป็นผลมาจากโครงสร้างผลึกที่ผิดปกติก็ได้ จากความหาได้ยากยิ่งของทับทิมและแซปไฟร์ที่มีคุณภาพดี ทั้งสีสรรต่างๆสวยงาม กอรปกับมีความแข็ง ความคงทนสูง ท􀁬ำให้ทับทิมและแซปไฟร์เป็นที่นิยมใช้เป็นอัญมณีและเครื่องประดับอย่างแพร่หลาย ตลาดอัญมณีทั่วโลกจึงจัดให้ทับทิมและแซปไฟร์เป็นอัญมณีสูงค่า เทียบได้กับเพชร มรกต และ พลอยเจ้าสามสี ด้วยความหายากและมีราคาสูงของทับทิมและแซปไฟร์ธรรมชาติคุณภาพสูงนั่นเอง ทำให้ผู้ซื้อ และผู้ขายทับทิมและแซปไฟรส์ส่วนใหญ่ทีมี่ขายและเป็นที่ต้องการในตลาด จะต้องเผชิญกับความ ท้าทายในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นธรรมชาติหรือสังเคราะห์ การปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน และแหล่งที่มาของพลอย ในฉบับนี้ จะกล่าวถึงเทคนิคปัจจุบันเกี่ยวกับการตรวจสอบทับทิม และแซปไฟร์ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการของสถาบัน ซึ่งในเรื่องตอนแรกนี้ เป็นการตรวจสอบทับทิม และแซปไฟร์สังเคราะห์ ส่วนในเรื่องตอนที่สองเป็นการตรวจสอบทับทิมและแซปไฟร์ปรับปรุง คุณภาพด้วยความร้อน และตอนที่สามเป็น การตรวจสอบแหล่งที่มาของทับทิมและแซปไฟร์

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 52 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 12.00 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ The Gem and Jewelry Institute of Thailand

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup