0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 249.00 ฿

เกี่ยวกับ

เนื้อหาโดยสังเขป ข้อดีหรือจุดเด่นของกลุ่มงาน หรือตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เป็นกลุ่มเป้าหมายที่กว้าง เพราะมีอยู่ทุกหน่วยงานขององค์กรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชน ในแต่ละครั้งสำหรับการเปิดรับสมัครผู้เข้าสอบจำนวนมาก ในการบรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว ผู้สอบได้จะได้ขึ้นบัญชีไว้ตามคะแนนสอบ และจะรอเรียกบรรจุตามลำดับ โดยตำแหน่งนี้จะเป็นบันไดนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าที่สุดในองค์กร หนังสือ "คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ" เล่มนี้ ได้ชี้แนะประเด็นหลักการและทฤษฎีทรัพยากรบุคคล อย่างเข้มข้นทุกเนื้อหาอย่างครบถ้วน ซึ่งได้เก็งข้อสอบเชิงวิเคราะห์และถามตรงที่ออกข้อสอบจริง และมีแนวข้อสอบมากกว่า 900 ข้อ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ดีมากในการเตรียมตัวสอบบรรจุรับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล หรือบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงเอกชนทุกหน่วยงานอีกด้วย สารบัญ - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล - หลักสูตรการสอบรับราชการท้องถิ่น นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ - วิวัฒนาการของทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - มิติในด้านการจัดการนักทรัพยากรมนุษย์ - ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource System) - นโยบายการจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Policy for Human Resource Management) - การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning) - การกำหนดงาน และตำแหน่งงาน (Job and Position Formulation) - การประเมินค่างาน (Job Evaluation) ฯลฯ

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 409 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 22.26 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Great idea

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup