0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 139.00 ฿

เกี่ยวกับ

"บูรณาการการคิดสร้างสรรค์และการจัดการคุณค่า วิวัฒนาการแนวคิดยุคใหม่ การตระหนักถึงปัญหาด้วยจิตสำนึก การแแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดองค์กรให้เกิดศักยภาพสูงสุด หนังสือการคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า มีเนื้อหา 7 บท ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ วิวัฒนาการและโลกทัศน์ของแนวคิดยุคใหม่ การบริหารและการจัดการคุณค่า การจัดการคุณค่าตามแนวทางของญี่ปุ่น หลักการในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยจิตสำนึก กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎี และการจัดการองค์กรให้เกิดศักยภาพการแข่งขันสูงสุด"

รายละเอียด

ISBN : 978-616-556-227-0

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 284 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 116.39 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว