0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 183.20 ฿

เกี่ยวกับ

" ""การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี : Technology Roadmapping"" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ และกรณีศึกษาตัวอย่างจากงานวิจัยและประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียน ในการจัดทำและเป็นที่ปรึกษาในการวิเคราะห์แผนนำทาง (Roadmap) ในหลายรูปแบบให้กับองค์กรต่าง ๆ โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ภาคคือ ภาคที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนยี ภาคที่ 2 กระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์แผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี ภาคที่ 3 การวางแผนนำเอากระบวนการทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในองค์กร และภาคที่ 4 ตัวอย่างการวิเคราะห์จัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี โดยที่เนื้อหาแต่ละภาคประกอบด้วยบทย่อย ๆ และมุ่งเน้นที่การพัฒนาจากทักษะการคิดวิเคราะห์ไปสู่การนำไปปฏิบัติจริง และได้รวบรวมกรณีศึกษาตัวอย่างที่หลากหลายจากอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่แตกต่างกัน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์, สถาบันการเงินเพื่อรองรับสังคมเศรษฐกิจที่ปราศจากเงินสด, บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพลิเคชั่น, หน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม, ธุรกิจอาหารจานด่วน เป็นต้น"

รายละเอียด

ISBN : 9786160831593

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 250 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 85.94 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SE-ED

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว