0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 450.00 ฿

เกี่ยวกับ

Fundamental of SOFTWARE ENGINEERING & Digital Transformation หนังสือเล่มนี้อธิบายกระบวนการการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลด้วยวิศวกรรมซอฟแวร์ ที่จะเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรดิจิทัล หรือได้มีส่วนร่วมที่ทำให้การพัฒนาซอฟแวร์ประสบ ความสำเร็จ โดยครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ อธิบายภาพรวมของการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล การ วิเคราะห์และออกแบบเชิงโครงสร้าง การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ภาษาการสร้าง แบบจำลองแบบครบวงจร (ยูเอ็มแอล) กระบวนการซอฟแวร์ การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิศวกรรมความต้องการ การออกแบบระบบ การทำให้เกิดผลและการบำรุงรักษาระบบ วิศวกรรมซอฟแวร์เชิงเซอร์วิส การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล สารบัญ : Fundamental of SOFTWARE ENGINEERING & Digital Transformation CHAPTER 1 การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล DIGITAL TRANSFORMATION CHAPTER 2 การวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง STRUCTURED ANALYSIS CHAPTER 3 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN CHAPTER 4 UML ภาษาการสร้างแบบจำลองแบบครบวงจร CHAPTER 5 กระบวนการซอฟต์แวร์ SOFTWARE PROCESS CHAPTER 6 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT CHAPTER 7 วิศวกรรมความต้องการ REQUIREMENT ENGINEERING CHAPTER 8 การออกแบบระบบ SYSTEM DESIGN CHAPTER 9 การติดตั้งระบบและการบำรุงรักษา SYSTEM IMPLEMENTATION AND MAINTENANCE CHAPTER 10 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงเซอร์วิส SERVICE ORIENTED SOFTWARE ENGINEERING CHAPTER 11 การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล DIGITAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENTS

รายละเอียด

ISBN : 9786164873056

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 379 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 147.65 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ IDC Premier

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup