13 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

"หนังสือ ""เวชศาสตร์ทันยุค 2564"" เป็นหนังสือทางวิชาการที่ผลิตขึ้นในลักษณะเป็นซีรี่ย์ (series รายปี มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความรู้ความก้าวหน้าทางการแพทย์และเทคโนโลยีจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือนี้ประกอบด้วยหัวข้อทางการแพทย์ ที่ทันสมัยและกำลังได้รับความสนใจในปีนั้น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพกาลของการส่งเสริมและการพัฒนา ด้านวิชาการให้เกิดการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ด้านสุขภาพ ให้เกิดความเชื่อมโยงเพื่อนำไปสู่การพัฒนา ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในภูมิภาคอาเซียน กองบรรณาธิการจึงจัดทำหนังสือ ""เวชศาสตร์ทันยุค 2564 "" ขึ้นและเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับโรค หรือภาวะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและต้องการการดูแลแบบสหสาขาวิชา คณะผู้นิพนธ์และกองบรรณาธิการ มีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ที่ได้รวบรวมมาเรียบเรียงเป็นหนังสือเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน สามารถนำไปประยุกต์ใช้และอ้างอิงในเวชปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ ปวงชนชาวไทย"

รายละเอียด

ISBN : 9786164436152

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 592 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 198.44 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup