0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

คู่มือการเลี้ยงแพลงก์ตอน  เป็นหนังสือที่ให้ทั้งความรู้พื้นฐานการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในห้องปฏิบัติการ  และการขยายพันธุ์ในบ่อ  รวมทั้งการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  มีการบรรยายเทคนิคสำคัญ ๆ อย่างเป็นขั้นตอนที่เข้าใจง่าย  เช่น  การเขี่ยเชื้อบริสุทธิ์ของสาหร่ายเพื่อเป็นตัวเชื้อ  การขยายพันธุ์  การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อสาหร่าย  การตรวจสอบคุณภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อ  การนับปริมาณสาหร่าย  ฯลฯ  คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมสูตรอาหารที่ใช้เลี้ยงแพลงก์ตอนพืชน้ำจืดและทะเล  โดยแยกเป็นสูตรที่ใช้เลี้ยงในห้องปฏิบัติการ  และสูตรที่ใช้สำหรับการขยายพันธุ์ให้ได้ปริมาณมาก

รายละเอียด

ISBN : 974-553-813-2

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 136 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 7.73 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว