0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 135.00 ฿

ลูกค้า ais-icon-ookbee สั่งซื้อ ราคา 129.00 บาท

กด *410512959971467

- อัตราค่าบริการในกรณีที่สั่งซื้อด้วยระบบ AIS จะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นำรหัสที่ได้รับทาง sms มาใช้ในเว็บไซต์ Ookbee เท่านั้น ดูวิธีใช้ คลิก

เกี่ยวกับ

"ในปัจจุบัน องค์กรเกือบทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน มีการนำ Balanced Scorecard หรือ BSC ไปใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน แต่ในทางกลับกัน ก็มีหลายองค์กรที่ติดอยู่ในกับดักของ BSC เนื่องจากพนักงานแต่ละคนต้องติดอยู่กับตัวชี้วัดเต็มไปหมด ทำให้การทำงานไม่ไปไหน และสุดท้ายอาจทำให้ผลการดำเนินงานแย่ลงไปด้วย หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่ไม่ต้องการติดอยู่ในกับดักของ BSC หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันแนวคิดสำคัญของ BSC มากขึ้น พร้อมทั้งมองเห็นปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ จากการนำ BSC ไปใช้จริงในองค์กร ตลอดจนเข้าใจแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถนำ BSC ไปใช้อย่างถูกวิธี อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในขับเคลื่อนทางกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา ผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าของกิจการทุกท่าน ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้งาน Balanced Scorecard"

รายละเอียด

ISBN : 9786160800629

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 254 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 32.07 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SE-ED

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว