0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 179.00 ฿

เกี่ยวกับ

รวม 8 ฉบับ ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2. การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 3. ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 4. เกษตรกรรม 5. การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก 6. การรวมธุรกิจ 7. การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 8. เครื่องมือทางการเงิน

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 492 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 100.66 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup