13 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ผู้แต่ง :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 119.00 ฿

เกี่ยวกับ

ตำรา การฉีดยาชาเฉพาะที่ทางทันตกรรมและการถอนฟัน (local anesthesia and exodontia) แต่งและเรียบเรียงขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างบูรณาการบนพื้นฐานของการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม เน้นให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจทฤษฎีพื้นฐานที่เรียบเรียงและสังเคราะห์ในบริบทของการดูแลผู้ป่วยจริง ซึ่งผู้นิพนธ์ได้พัฒนาจากประสบการณ์การสอนในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการจัดการเรียนสอนทางคลินิก และการวิจัยในชั้นเรียนวิชาคลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก รูปแบบและการนำเสนอสาระของตำราเล่มนี้ จึงเกิดจากการผสานองค์ความรู้ทางวิชาการศัลยศาสตร์ช่องปากกับองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยวางลำดับเรื่องให้สัมพันธ์กับขั้นตอนทางคลินิก แต่ละตอน เริ่มด้วย ภาพรวมของสาระสำคัญ เนื้อหาความรู้ที่เป็นปัจจุบัน และสรุปความเชื่อมโยงกับตอนต่างๆ ไว้ที่ย่อหน้าสุดท้ายของแต่ละตอน ทั้งได้สอดแทรกข้อสังเกตเชิงวิเคราะห์จากประสบการณ์การสอนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี ของผู้นิพนธ์ ไว้ในกรอบประเด็นน่ารู้

รายละเอียด

ISBN : N/A

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 212 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 39.39 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup