0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 149.00 ฿

เกี่ยวกับ

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. สอศ. และกระทรวงอื่น ๆ วิชาการศึกษา ฉบับ Update 2559 เป็นส่วนหนึ่งตรงตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้มีการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ก เนื้อหาภายในเน้นการเจาะประเด็นเนื้อหาเป็นข้อ ๆ พร้อมแนวข้อสอบให้ท่านฝึกปฏิบัต ประกอบด้วย นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ควรรอบรู้ด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจจุบัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการและของ สพฐ. เนื้อหาเข้าใจง่าย อธิบายรายละเอียดเป็นประเด็นพร้อมยกตัวอย่างเปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาอ่านรายละเอียดเนื้อหาในหนังสือ สารบัญ บทที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของครู บทที่ 2 นโยบายรัฐบาลและนโยบายการศึกษา บทที่ 3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 บทที่ 4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 บทที่ 5 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บทที่ 6 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 บทที่ 7 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 บทที่ 8 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 บทที่ 9 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 321 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 28.89 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Great idea

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup