0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 70.00 ฿

เกี่ยวกับ

ทดลองอ่านได้ที่ https://kuza.me/UgTGr คู่มือเตรียมสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นเดินปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย) เล่มนี้ จำนวน 152 หน้า ทางคณะผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลเนื้อหา และสรุปประเด็น ย่อสำคัญ เน้นในส่วนที่คาดว่าน่าจะนำมาออกเป็นข้อสอบ ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบ โดยเฉพาะผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อยหรือผู้ที่ต้องการทบทวน ซึ่งจะช่วย ให้การจัดหมวดหมู่ทางความคิดเป็นระบบและจำได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น คู่มือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ ดังนี้ ส่วนที่ 1 ตัวบทกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ส่วนที่ 2 ตัวอย่างแนวทางคำถามและการตอบ ส่วนที่ 3 ขอบเขตที่อาจจะนำมาออกเป็นข้อสอบ ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ จะเป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่ง ที่ช่วยให้ท่านได้พบกับความสำเร็จในการสอบครั้งนี้

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 152 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 117.07 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ thumrongt@gmail.com

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup