0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 179.00 ฿

เกี่ยวกับ

เนื้อหาโดยสังเขปจะเป็นการขอความรู้ทางธรรมที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันของตัวละครแต่ละตัว ซึ่งเป็นปัญหาจริงๆของผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ จากคุณตาแม้นผู้รอบรู้และใจดีของเรา โดย"คุณตาแม้น" (เล่ม 2 ) นี้จะนำเสนอสามตอนด้วยกัน คือ ตอนที่ 4 “ความเชื่อ ความกลัว ความทุกข์” โดยเนื้อหาในตอนนี้จะเป็นการอธิบายว่าความเชื่อที่เชื่อตามๆกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่า โดยขาดหลักการหรือเหตุผลที่แท้จริงนั้นว่าสามารถที่จะทำร้ายจิตใจของบุคคลอันเป็นที่รักของเราได้อย่างไรบ้าง ส่วนตอนที่5 “กินให้เป็นก็ไม่เป็นทุกข์” นั้นเนื้อหาของตอนนี้จะเป็นการอธิบายและชี้ให้เห็นถึงผลเสียของการกินอาหาร โดยขาดสตินั้นสามารถทำให้เราเกิดความเจ็บป่วยขึ้นได้ เช่น การกินด้วยความอยากในรสชาดความอร่อยของอาหารเท่านั้น ไม่ได้ใส่ใจหรือให้ความสนใจต่อสภาวะและความเหมาะสมของร่างกายต่ออาหารที่กำลังรับประทานอยู่นั้นว่ามันสามารถเป็นพิษหรือเป็นโทษต่อร่างกายของเราหรือไม่อย่างไร ดังในกรณีของก้อย เป็นต้น และตอนที่ 6 “ทำไมต้องทำบุญหรือทำทาน” จะเป็นการใช้หลักการทางธรรมะมาอธิบายถึงสาเหตุที่เราควรจะทำบุญหรือทำทานนั้นว่า มาจากสาเหตุอะไรและทำแล้วเราจะได้รับอะไรหรือเป็นอย่างไรต่อไป โดยในเนื้อเรื่องคุณตาแม้นจะนำความรู้จากการที่ท่านได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมมาเป็นอย่างดี มาช่วยอธิบายไขข้อข้องใจในปัญหาที่กำลังทำให้สมาชิกแต่ละคนเกิดมีความทุกข์ขึ้นมาในช่วงเวลานั้น โดยท่านจะน้อมนำเอาพุทธโอวาทจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์และจากพระอริยะบุคคลอีกหลายๆท่านมาประกอบการอธิบายในคำตอบทั้งหลายของท่านด้วย

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 132 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 18.98 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Patidja.555

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup