13 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 25.00 ฿

เกี่ยวกับ

สมเด็จพระบรมศาสดาทรงมีพระพุทธภาษิตแสดงไว้ว่า “ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจ” ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือเป็นชาย เป็นบรรพชิตหรือไม่เป็นบรรพชิต แม้มีใจมุ่งมั่นปฏิบัติตามพระธรรมคำทรงสอนในพระพุทธสาสนาก็มีโอกาสได้รับผลจากการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน พระอริยบุคคลรวมทั้งพระอรหันต์จึงมีได้ทั้งเป็นหญิง และทั้งเป็นชาย สำคัญที่ใจอย่างแท้จริงและไม่เพียงการเป็นพระอรหันต์เท่านั้นที่จะเป็นได้ทั้งหญิงและทั้งผู้ชาย สำคัญที่มีใจมุ่งมั่นปฏิบัติพระพุทธศาสนาให้จริง และให้ถูกตรงตามที่ทรงแสดงสอนไว้เท่านั้น ความสำเร็จทั้งหลายอื่น ก็อยู่ในอำนาจของใจทั้งสิ้น ใจมุ่งมั่นเอาจริงย่อมเกิดผลสำเร็จได้ดังความมุ่งมั่นดังความปรารถนา ขอให้เชื่อมั่นในพระพุทธภาษิตที่ว่า “ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจ”

รายละเอียด

ISBN : 978-616-2471-02-5

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 51 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 35.78 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ พระพุทธศาสนาประกาศ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว