0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 219.00 ฿

เกี่ยวกับ

การต่อต้านการทุจริตในแต่ละประเทศมีแนวคิดและวิธีการที่แตกต่างกัน บางประเทศเน้นการป้องกัน บางประเทศมุ่งปราบปรามอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสังคม วัฒนธรรม ระบบและวิธีคิดของแต่ละประเทศ ในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายถึงแนวทางการต่อต้านการทุจริตของประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศในอาเซียนที่มีอันดับความโปร่งใสอยู่ในอันดับต้นๆของโลกมาต่อเนื่อง ประเทศญี่ปุ่นที่ประชาชนให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของชาติมากกว่าของตนเอง ประเทศเกาหลีใต้สามารถสร้างระบอบประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมอย่างสูงจากภาคประชาชนและภาคประชาสังคมในการตรวจสอบการทุจริต สำหรับประเทศไทยถือว่าการช่วยกันต่อต้านการทุจริตเป็นความท้าทายของคนไทยในยุคนี้ วัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ความละอายใจหากไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การสร้างประชาธิปไตยที่เข้มข้นเพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส การลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐให้น้อยลงมากที่สุด การสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงเป็นเรื่องสำคัญในการปลูกฝังให้เกิดขึ้นให้ได้ในสังคมไทยต่อไป

รายละเอียด

ISBN : N/A

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 199 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 11.80 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ธรรมสุทธิ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup