0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 450.00 ฿

เกี่ยวกับ

โรคสมาธิสั้นเป็นโรคที่มีการกล่าวถึงในเอกสารทางการแพทย์มายาวนาน องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลาร้อยกว่าปี จำนวนเด็กที่ป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นมีประมาณร้อยละ 5-8 นั้นหมายความว่า เด็กประมาณ 50 คน มีเด็กที่กำลังป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นประมาณ 2-4 คน หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้รวบรวมงานวิจัยและประสบการณ์ของผู้เขียนเองในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นมากว่า 20 ปี ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวกับโรคสมาธิสั้น เพื่อให้มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ทุกแง่มุมเกี่ยวกับโณคสมาธิสั้นและทันสมัยมากที่สุด เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้สามารถนำไปประกอบการเรียนการสอนในวิชาจิตเวชศาสตร์ได้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ธรรมชาติของโรค การวินิจฉัย การรักษา และการดำเนินโรค นอกจากนี้เนื้อหาในบางบทยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองและครูที่ต้องการทราบเทคนิคต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการปรับพฤติกรรมเด็กที่ป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

ISBN : 978-616-443-403-5

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 428 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 53.68 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว