0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 350.00 ฿

เกี่ยวกับ

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นาเสนอการใช้โปรแกรม ERP. (Enterprise Resource Planning) โดยเลือกโปรแกรม SAP Business One เป็นโปรแกรมเพื่ออธิบายวิธีและขั้นตอนในการจัดทำบัญชี ซึ่งช่วยทำให้ผู้ที่ศึกษาหรือใช้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรมประเภท ERP. มากยิ่งขึ้น ทำให้เข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ในการวางระบบบัญชีของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ช่วยทำให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างโปรแกรมขนาดเล็กกับโปรแกรมที่เน้นการบริหารทรัพยากรขององค์กร โดยหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นด้วยการอธิบายความหมายของโปรแกรมวางแผนทรัพยากรขององค์กร เพื่อให้เข้าใจหลักการเกี่ยวกับ ERP. ต่อจากนั้นจึงอธิบายถึงวิธีการใช้งานโปรแกรม SAP Business One สำหรับธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป และ ธุรกิจให้บริการ วิธีการตั้งค่าเริ่มต้นของโปรแกรม การสร้างข้อมูลหลัก การบันทึกยอดยกมา การบันทึกรายการค้าในวงจรค่าใช้จ่ายและวงจรรายได้ การควบคุมสินค้าคงเหลือ ระบบการรับและจ่ายเงิน และ สุดท้ายคือ การบันทึกบัญชีและการประมวลผลทางการบัญชี

รายละเอียด

ISBN : 978-616-429-046-4

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 368 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 142.57 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ อ.ต่อสอนบัญชี​

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup