0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 35.00 ฿

เกี่ยวกับ

ผู้หญิงคือเพศที่พระเจ้าสร้างมาให้เคียงข้างและเคียงคู่กับผู้ชาย ดังนั้นจึงไม่อาจมองข้ามผู้หญิงไปได้ แม้ว่าส่วนใหญ่โลกนี้จะให้คุณค่า เกียรติ ศักด์ิศรี และสถานะทางสังคมที่ดีกว่าแก่เพศชาย ผู้หญิงก็ยังคงมีบทบาททั้งทางตรงและทางอ้อมในการสร้างสรรค์หรือทำลายโลกนี้ ด้วยเหตุนี้ หนังสือชุดชีวิตบุคคลในพระคัมภีร์จึงมีเล่มหนึ่งที่พูดถึงผู้หญิงโดยเฉพาะซึ่งสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้คัดเลือกมา 3 คนด้วยกันคือ นางนาโอมี นางอาบีกายิล และพระนางเอสเธอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย, ดร.อุบลวรรณ มีชูธน และ อ.ดารณี ประดับชนานุรัตน์ เป็นผู้เรียบเรียงบทเรียนจากชีวิตสตรีแต่ละท่าน ท่านผู้อ่านจะพบว่าพวกเธอแต่ละคนในหนังสือเล่มนี้มีจุดเด่น จุดด้อย ให้เราศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาและนำไปใช้แทบจะไม่แตกต่าง แต่สิ่งที่อยากให้ท่านผู้อ่านไม่ว่าเพศใด วัยใด หรืออยู่สถานะใด ตระหนักคือ เราเรียนรู้อดีต เพื่อเก็บเกี่ยวประโยชน์มาใช้ในการสร้างสรรค์สังคมให้ดีงามขึ้น และที่สำคัญคือการทำตามนำ้พระทัยพระเจ้าและดำเนินชีวิตให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์

รายละเอียด

ISBN : 9786167218779

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 58 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 25.09 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สมาคมพระคริสตธรรมไทย

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup