0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 285.00 ฿

เกี่ยวกับ

“รากฐานที่มั่นคงมีความสำ คัญต่อความแข็งแรงและเสถียรภาพของอาคารฉันใด การรู้จักความจริงพื้นฐานเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน คือสิ่งจำ เป็นที่ทุกคนจะต้องเข้าใจและยึดไว้ฉันนั้น ทุกวันนี้ การคำ นึงถึงปัญหาที่ซับซ้อนของชีวิตนั้นมีน้อยมาก ในหนังสือของคุณชนัดดา “รู้จักพระเจ้าองค์เที่ยงแท้” เธอนำ เสนอเหตุผลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียนได้อย่างดีเยี่ยม ผมวิงวอนให้ท่านอ่านหนังสือสำ คัญเล่มนี้ แล้วท่านจะพบว่าคนจำนวนนับไม่ถ้วนทั่วโลกได้ตระหนักว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า และพระองค์เท่านั้นทสามารถนำ ี่ ความรอดมาสู่จิตใจของมนุษย์ได้” ดร. สตีฟ เจ ลอว์สัน ประธานผู้ก่อตั้งพันธกิจวันแพชชั่น ศาสตราจารย์สถาบันพระคริสตธรรมมาสเตอร์, นักเทศน์หลักของคริสตจักรทรีนิตี้, ดัลลัส, เท็กซัส “หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ต้องอ่านและเหมาะที่จะใช้เป็นคู่มือสำหรับคริสเตียนที่จริงจังในการสร้างสาวก คุณชนัดดาเป็นนักเขียนที่มีส่วนร่วมในการวางหลักคำสอนเกี่ยวกับความเชื่อไว้อย่างเป็นระบบ เป็นงานเขียนที่ทำ ให้ผู้อ่านได้เข้ามามีส่วนร่วมผ่านการค้นคว้าพระคัมภีร์ และตอบคำถามที่สะท้อนความคิด ผมขอแนะนำ หนังสือเล่มนี้เป็นอย่างยิ่ง” ดร. แฟรงค์ แชทเนอร์ ผู้ประสานงานนานาชาติโครงการโจนาธาน “การแบ่งปันพระกิตติคุณให้กับคนเอเชียมักจะเป็นเรื่องยากในความคิดของชาวตะวันตก หนังสือ “รู้จักพระเจ้าองค์เที่ยงแท้” เป็นการศึกษาพระคัมภีร์แบบเจาะลึก และบางส่วนก็เป็นเรื่องราวชีวประวัติของคุณชนัดดา เธอได้นำ เสนอข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ในรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอนอย่างมีระเบียบ โดยอธิบายถึงวิธีที่พระวจนะของพระเจ้านำ ไปสู่ความรอด นับว่าเป็นงานเขียนที่มีเอกลักษณ์ในการเรียบเรียงลำดับเวลา และเข้าใจง่ายสำ หรับทุกคน” ศาสนาจารย์ โดนัล คราฟท์ มิชชันนารีเกษียณที่มีประสบการณ์พันธกิจมิชชั่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นเวลากว่า 42 ปี “พี่น้องท่านใดที่อยากมีความรู้ในพระวจนะของพระเจ้า เพื่อการสร้างสาวก พัฒนาตนเองในการประกาศ และทำ ความเข้าใจในหลักข้อเชื่อของคริสเตียนว่าพระเจ้าเป็นใคร? มีพระประสงค์อะไรสำหรับมนุษย์? อะไรเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในชีวิตของมนุษย์? ใครคือศัตรูของมนุษย์และเป็นผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังที่ทำ ให้มนุษย์อยู่ห่างไกลจากแผนการดั้งเดิมของพระเจ้า? ในที่สุดพระเจ้าทรงเปิดเผยให้เห็นความหวังในทางพ้นทุกข์ตามแผนการของพระองค์ คุณชนัดดาเขียนถึงเรื่องเหล่านี้ ให้เข้าใจได้ง่ายๆ และยืนบนความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าที่ได้อ้างอิงไว้อย่างมากมาย ศาสนาจารย์ ดร. ประชา ไทยวัชรามาศ ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรสัจจธรรมแบ๊บติสต์ อุดรธานี

รายละเอียด

ISBN : 9786165909761

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 258 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ชนัดดา

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2022 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17