0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 35.00 ฿

เกี่ยวกับ

พุทธประวัติเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องหลายอย่างเมื่อครั้งพุทธกาลขณะพระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์ชีพ ชาดกเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์เวียนว่ายตายเกิดสั่งสมบารมี มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ในฐานะพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง ผู้เขียนชอบศึกษาพุทธธรรมจากการอ่านพุทธประวัติและชาดก มากกว่าเรียนรู้หัวข้อธรรมโดยตรง ด้วยความที่ชอบอ่านนิทานหรือนิยาย ยังติดอยู่กับความสนุกแบบนั้น พุทธประวัติและชาดกมีลักษณะคล้ายนิทานหรือนิยายดังกล่าว เป็นการเรียนรู้ธรรมที่มีความสนุกเป็นที่ตั้ง ง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้ ‘พุทธศิลป์คำกลอน ๒’ เล่มนี้ คือการเอาชาดกและพุทธประวัติบางตอนมาเขียนใหม่ในรูปแบบนิทานกลอนหรือนิยายกลอน ตามแนวที่ผู้เขียนถนัด ประกอบด้วยพุทธประวัติ ๒ เรื่อง และชาดก ๑ เรื่อง สิริมา(หญิงงามเมืองผู้เลื่องชื่อแห่งกรุงราชคฤห์) หญิงงามเมืองที่สวยงามที่สุด ผู้เป็นน้องสาวท่านหมอชีวกโกมารภัจจ์ ผู้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน และซากสังขารของนางเมื่อตายแล้วยังประโยชน์ให้คนจำนวนมากบรรลุธรรมตามไปด้วย ภิกษุกตัญญูแห่งกรุงสาวัตถี เรื่องราวของกุลบุตรในตระกูลเศรษฐีผู้หนึ่งแห่งนครสาวัตถี ผู้ออกบวชเข้าสู่วิถีธรรม หากชะตาชีวิตผกผันเมื่อพ่อแม่ของตนจากเศรษฐีกลายเป็นคนยากไร้ออกเร่ร่อนขอทาน ท่านจึงต้องกลับมาอยู่ดูแลบุพการีทั้งสองขณะดำรงตนในเพศบรรพชิต และในที่สุดท่านเองก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน เศรษฐีจากหนูตาย(จุลลกเศรษฐีชาดก) เรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านหนึ่ง เรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีปัญญา จากซากหนูตายเพียงหนึ่งตัวเมื่อผู้มีปัญญาคิดใคร่ครวญในทางที่ชอบแล้วย่อมนำไปใช้สร้างตนจากคนยากกลายเป็นผู้มั่งมีได้ในที่สุด หวังว่าผู้อ่านท่านจะได้ทั้งความสนุกสนาน และธรรมะสอนใจไปพร้อมกัน

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 52 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 13.12 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ซัน เอื้อไพบูลย์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup