2 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 350.00 ฿

เกี่ยวกับ

-- ภาพรวมธุรกิจแฟชั่นออนไลน 2016 -- ตามติดสินคารานแฟชั่นออนไลนยอดฮิต -- 5 ขั้นตอนเจาะลึกการทําตลาดบนเฟสบุคธุรกิจแฟชั่นอยางมืออาชีพ ---- ขั้นตอนที่ 1 วางแผนกอนลุยตลาดแฟชั่น ---- ขั้นตอนที่ 2 เจาะลึกการทําตลาดบนเฟสบุคธุรกิจแฟชั่น ---- ขั้นตอนที่ 3 เคล็ดไมลับในการลงโฆษณา อยางมีประสิทธิภาพ ---- ขั้นตอนที่ 4 การทํา Remarketing ---- ขั้นตอนที่ 5 สรางแบรนดใหสินคา และ เจาของ

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 51 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 11.58 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ เกียรติรัตน์ จินดามณี

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup