0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 249.00 ฿

เกี่ยวกับ

"หนังสือกฎหมายแรงงาน 2566 ในปัจจุบันได้มีการใช้กฎหมายแรงงานแพร่หลายมากขึ้นทุกวงการ อาทิ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น กระทรวงแรงงาน พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นักธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป ตลอดจนใช้เป็นคู่มือการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชนดังนั้น สำนักพิมพ์ธรรมนิติ ในฐานะผู้รวบรวมและจัดพิมพ์กฎหมายแรงงาน 2566 จึงได้ให้ความสำคัญในการจัดทำและรวบรวมในส่วนของตัวบทกฎหมายที่จำเป็นต่อการใช้งานให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงาน Update ณ 1 มกราคม ปี พ.ศ.2566 กฎหมายในเล่มประกอบไปด้วย • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน • พระราชบัญญัติประกันสังคม • พระราชบัญญัติเงินทดแทน"

รายละเอียด

ISBN : 9786163022868

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 527 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 43.16 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ธรรมนิติ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup