0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 179.00 ฿

เกี่ยวกับ

'ก่อนเสด็จลับเลือนหาย' หนังสือบอกเล่าถึงความทรงจำอันน่าประทับใจอย่างหาที่สุดมิได้ของหม่อมราชวงศ์หญิงกิติวัฒนา ปกมนตรี ที่ครั้งหนึ่งเคยได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 8 ซึ่งจนถึงทุกวันนี้ ความประทับใจในครั้งนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำอย่างไม่มีวันเลือนหาย จนเป็นที่มาของ “ก่อนเสด็จลับเลือนหาย” หนังสือที่จะทำให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการตามได้โดยง่าย มองเห็นภาพความจงรักภักดีของพสกนิกรไทยในยุคสมัยนั้นที่เทิดทูนพระมหากษัตริย์ เหนือสิ่งอื่นใด และแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลจะทรงมีระยะเวลาแห่งการครองราชย์ไม่นานนัก แต่ด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงเน้นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรโดยตลอดรัชสมัย โดยเฉพาะการเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อทรงรับทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาในการอยู่อาศัยของราษฎรที่อยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ล้วนแล้วแต่ทำให้ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยเกิดความปลื้มปีติเป็นล้นพ้น คำนำสำนักพิมพ์ พระยุวกษัตริย์ที่ทรงมีพระชนมายุน้อยที่สุดในราชวงศ์จักรีได้เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 8 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พุทธศักราช 2477 ขณะที่ทรงมีพระชนมายุเพียง 9 ชันษา และแม้ว่าพระองค์จะทรงครองราชย์อยู่เพียง 12 ปีซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่แสนสั้น แต่กระนั้น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ก็ยังทรงเป็นที่จดจำอยู่ในห้วงคำนึงของพสกนิกรชาวไทยจวบจนถึงทุกวันนี้... หลังการสละราชสมบัติของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2477 คณะรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรได้อัญเชิญเสด็จ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล ซึ่งเป็นเจ้านายเชื้อพระบรมวงศ์พระองค์ที่ 1 ในลำดับพระราชสันตติวงศ์แห่งกฎมนเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ และได้รับการเฉลิมพระนามเมื่อวันที่ 25 มีนาคมพุทธศักราช 2477 ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล แม้ขณะนั้นพระองค์จะยังทรงประทับ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แต่พสกนิกรหลายต่อหลายคนต่างก็รอคอยที่จะได้ชื่นชมพระบารมีขององค์ยุวกษัตริย์พระองค์นี้และตั้งหน้าตั้งตารอคอยการเสด็จนิวัตพระนครอยู่ทุกลมหายใจ จนเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2481 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้เสด็จนิวัตพระนครเป็นครั้งแรกพร้อมด้วยสมเด็จพระชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ และสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอฯ พสกนิกรที่เฝ้ารอ รับเสด็จต่างอิ่มเอมในหัวใจที่ได้เห็นองค์พระมหากษัตริย์ที่นอกจากจะทรงมีพระรูปโฉมงดงามยิ่งแล้ว พระองค์ยังทรงเต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาที่พสกนิกรจะรับรู้ได้ด้วยหัวใจเท่านั้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในยุคสมัยใด พสกนิกรชาวไทยล้วนแล้วแต่มีความจงรักภักดีและเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด หม่อมราชวงศ์หญิง กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี ได้ถ่ายทอดความทรงจำอันงดงามจากการที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รวมถึงการที่ได้ร่วมอยู่ในหลายๆ เหตุการณ์ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรหรือการเสด็จพระราชดำเนินตามพระราชอัธยาศัยในสถานที่ต่างๆ จวบจนวันสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพที่สร้างความโศกเศร้าให้กับพสกนิกรทั่วประเทศ ทุกตัวอักษรสะท้อนความจงรักและภักดีที่ชาวไทยทุกผู้ทุกนามร่วมร้อยหัวใจเป็นดวงเดียวเพื่อถวายแด่องค์ยุวกษัตริย์ที่แม้พระองค์จะทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ในราชสมบัติเพียงไม่นาน แต่ทุกพระราชกรณียกิจที่ทรงมี ล้วนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงมีพสกนิกรอยู่ในดวงพระราชหฤทัยตลอดเวลา

รายละเอียด

ISBN : 9786163760494

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 218 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 148.06 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ DMG Books

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว