0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 299.00 ฿

เกี่ยวกับ

ในการเขียนเรื่องสิทธิโดยธรรมนี้ ผู้เขียนใช้วิธีการอธิบายประเด็น โดยรวมของเรื่องดังกล่าว และอธิบายแยกแต่ละประเทศที่ได้หยิบยกมาเป็น ตัวอย่างในลักษณะของกรณีศึกษา โดยมีการนำคดีในแต่ละประเทศมาเขียน เป็นบางคดีค่อนข้างละเอียด เพื่อประสงค์ที่จะให้เป็นหนังสือในลักษณะของ คดีศึกษา (case book) โดยประเทศที่ได้เลือกมานั้นเป็นบรรดาประเทศที่คิด ว่าจะสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษากฎหมายในเรื่องสิทธิโดยธรรม โดยเฉพาะเมื่อเทียบเคียงกับบริบทของกฎหมายไทยในลักษณะที่อาจจะไม่ ห่างไกลกันมากนัก และใช้เป็นมาตรวัดแนวทางของกฎหมายไทยที่ควรจะ เป็นได้อีกด้วย นอกจากนั้น บรรดาประเทศทั้งหลายที่ได้หยิบยกมา ยังเป็น ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ซึ่งทำให้ผู้เขียนสามารถที่จะย่อย เอกสารได้มากกว่า และผู้ที่สนใจศึกษาน่าจะไปทำการสืบค้นเพื่อทำความ เข้าใจได้สะดวกกว่าด้วย

รายละเอียด

ISBN : 9786163022288

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 524 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 53.08 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ธรรมนิติ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup