0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 3,000.00 ฿

เกี่ยวกับ

สารบัญ บทนํา i - iii บทที่ 1 สงวิญญาณสูแสงสวาง 1 บทที่ 2 โลมาสอนมนุษย 19 บทที่ 3 สูเขาไกรลาส 34 บทที่ 4 ปฏิบัติจิตสมาธิหมู 44 บทที่ 5 ปลอยวิญญาณที่นานกิง 51 บทที่ 6 วิญญาณตางมิติ 56 บทที่ 7 ศาสตรเรนลับระหวางมิติ 68 บทที่ 8 พระนางพันธุมเทวี 82 บทที่ 9 การมาถึงของมิติที่หา 109 โลกกำลังเข้าสู่มิติที่ห้า... เรื่องนี้ผมได้ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงคนดังระดับโลกอย่าง เกรก บาเดน ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปฏิทินมายา คำสอนอันลึกลับของพระทิเบตโบราณที่เดินทางไปทั่วโลกเพื่อค้นหาว่า...โลกกำลังจะถึงกาลสิ้นสุดลงหรือไม่! แท้จริงแล้ว...ผมพบว่าเป็นการเปลี่ยนพลังงานจักรวาลเท่านั้นเอง โลกกำลังเข้าสู่มิติใหม่ เดิมโลกมีแค่ 4 มิติ คือ กว้าง ยาว ลึก และเวลา แต่อีกไม่นานโลกจะเข้าสู่มิติที่ 5 ผมพยายามค้นดูว่ามิติที่ 5 คืออะไร โดยการเชื่อมจิตกับจิตวิญญาณชั้นสูงในระดับต่างๆ โลกกำลังเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ตรงกับสิ่งที่ผมค้นคว้าเกี่ยวกับงานของเกรก บาเดน ที่ว่าวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ.2011 เป็นวันที่โลกเข้าสู่มิติที่ 5 อันเป็นมิติของพลังจิต พลังงาน คลื่น แสง เสียง และความถี่ ซึ่งเป็นมิติของพลังงานจักรวาลอย่างแท้จริง แต่มิตินี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นเรื่องที่มีมานานแล้ว คิดว่า...เรากำลังก้าวเข้าสู่มิติที่ 5 แล้ว เหตุเพราะคนที่เสียชีวิตไปในอดีตนับเป็นพันๆ ปียังมาหาผมได้ แสดงว่าวิญญาณไม่ได้สูญและมิติมีจริง ปัจจุบันผมติดต่อวิญญาณต่างๆ ได้มากขึ้นเพราะมิติเคลื่อน การที่แกนโลกเคลื่อนไปจากเดิมทำให้พลังงานแม่เหล็กโลกเปลี่ยนแปลง ช่วยให้ผมเชื่อมต่อกับมิติต่างๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ อาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข ครูทางจิตวิญญาณระดับโลก

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 130 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 22.52 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ อาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup