0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 215.00 ฿

เกี่ยวกับ

ผู้เขียน : ประสงค์ หลำสะอาด, จิตเกษม หลำสะอาด สรุปเนื้อหา อธิบายเพื่อความเข้าใจ ตรงตามหลักสูตรปรับปรุง 2560 รวบรวมข้อสอบเก่า พร้อมเฉลยละเอียด คู่มือรายวิชา เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม. 5 เล่ม 4 (344 หน้า) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบับปรับปรุง 2560 ทบทวนเนื้อหาแบบละเอียดสมบูรณ์ทุกแง่มุม เพื่อเตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกระบบ และทดลองทำข้อสอบจริง / ข้อสอบแยกตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ครบทุกบท เรียบเรียงโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีววิทยาโดยเฉพาะ เนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง: 18. ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 19. การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต 20. ระบบต่อมไร้ท่อ 21. การสิบพันธุ์และการเจริญเติบโต 22. พฤติกรรมของสัตว์ สรุปเนื้อหาอ่านง่าย ภาพประกอบเยอะเพื่อเสริมความเข้าใจ ใช้ติวสอบปลายภาค สอบเข้ามหาวิทยาลัย และสอบตรงได้ทุกระบบ แบบทดสอบตามจุดประสงค์ / ตัวอย่างข้อสอบจริง พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ สามารถใช้ศึกษาด้วยตนเอง

รายละเอียด

ISBN : 9786162018275

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 354 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 100.01 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ พ.ศ.พัฒนา

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup