1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 200.00 ฿

เกี่ยวกับ

นิยายอิงประวัติศาสตร์ภาษาไทยเรื่องแรกของปองพล อดิเรกสาร เริ่มเรื่องในยุคต้นของสงครามระหว่างไทยกับพม่าในรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชต่อเนื่องไปจนถึงพระเฑียรราชาได้ครองราชบัลลังก์กรุงศรีอยุธยามีพระนามว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและมีพระราชบุตร 2 พระองค์คือพระราเมศวรและพระมหินทร ขุนพิเรนทรเทพหัวหน้าผู้ก่อการปราบขุนวรวงศาธิราชได้รับสถาปนาเป็นเจ้ามีพระนามว่าพระมหาธรรมราชาไปครองเมืองพิษณุโลกและมีพระโอรส 2 พระองค์คือพระนเรศวรและพระเอกาทศรถ ส่วนทางกรุงหงสาวดีนั้นพระเจ้าบุเรงนองได้ครองราชย์สืบต่อจากพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ซึ่งถูกฝ่ายกบฏปลงพระชนม์และมีพระราชบุตรองค์โตคือมังชัยสิงห์ ทรงนำพระนเรศวรซึ่งมีพระชนมายุ 9 พรรษาจากเมืองพิษณุโลกไปประทับที่กรุงหงสาวดีเพื่อรับการศึกษาจากพระองค์ พ่อ ภาค 1 นี้ถ่ายทอดพระปรีชาสามารถในความเป็น “พ่อ” ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์ในการปูพื้นฐานความเป็นกษัตริย์ให้แก่พระโอรส ทั้งในเรื่องยุทธศาสตร์ กลศึก ทศพิธราชธรรม การบริหารราชการแผ่นดิน เป็นทั้งผู้นำกองทัพในการศึกสงครามและผู้ปกครองแผ่นดินให้พสกนิกรมีความผาสุก พ่อ ภาค 1 จบลงด้วยการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และพระมหินทรเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้ากรุงศรีอยุธยามีพระนามว่าสมเด็จพระมหินทราธิราช

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 368 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 134.66 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัท เอเรียส โปรดักชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว