0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 199.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือ "พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ" เล่มนี้ ใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่จะศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับการบริหารงานตามสถานการณ์ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ นอกจากนี้ยังครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของพฤติกรรมองค์กรและการพัฒนาองค์การ ความแตกต่างระหว่างบุคคล พฤติกรรมกลุ่มทัศนคติ การรับรู้และการเรียนรู้ ภาวะผู้นำในองค์การ การตัดสินใจ การจัดการความขัดแย้ง การติดต่อสื่อสาร อำนาจและการเมืองในองค์การ โครงสร้างองค์การและวัฒนธรรมองค์การ การเปลี่ยนแปลงองค์การ เทคนิคการพัฒนาองค์การ และแนวโน้มพฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การในอนาคต รวมทั้งความรู้ด้านเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ ช่วยเสริมสร้างความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานและบริหารองค์การได้เป็นอย่างดี

รายละเอียด

ISBN : 9786160835263

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 370 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 23.58 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SE-ED

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว