0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 490.00 ฿

เกี่ยวกับ

"จงระวังคำพูดของคุณ เพราะมันสั่งอนาคตของคุณได้ 100%" มีงานวิจัยเกี่ยวกับการพูดสั่งจิตตนเองว่า “A study by Raymond Birdwhistle in 1970 proved that the words you speak to others represent just 7 percent of the results you get from your communication. The words you speak to yourself, however, generate 100 percent of the results you’ll get in your life.” แปลว่า คำพูดที่เราสื่อสารกับคนอื่น จะให้ผลตามที่เราต้องการแค่ 7% แต่คำพูดที่เราสื่อสารกับตนเอง จะให้ผลกับเรา 100% คำพูดที่เราพูดกับตนเอง จึงเป็นการสั่งอนาคตของเราเอง 100% การพูดสั่งจิตตนเอง หรือสิ่งที่เราเรียกว่า Self-Talk หรือ Affirmation หรือ Auto-Suggestion หมายถึงวิธีการเดียวกัน หมายถึงการพูดจูงจิตหรือโน้มน้าวจิตของเรา ให้รับรู้ถึงสิ่งที่เราต้องการ เป็นการพูดจูงจิตของเราให้คล้อยตาม เห็นด้วยและยอมรับในสิ่งที่เราพูด อารมณ์คล้ายๆกับ เรากำลังพูดโน้มน้าวใจคนอื่น เพื่อให้เห็นด้วยกับสิ่งที่เราพูด แต่เปลี่ยนเป็นว่า เรากำลังพูดกับตัวเองให้จิตของเราฟัง เพื่อโน้มน้าวให้จิตของเราเห็นด้วยและยอมรับข้อความนั้น เมื่อจิตของเรายอมรับแล้ว ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของจิตที่จะไปทำสิ่งที่เราพูดให้เกิดขึ้นจริง หน้าที่เราคือ ออกแบบคำพูดดีๆ สำหรับสิ่งที่เราต้องการ นี่เป็นหลักการของ Self-Talk ที่เราจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเรา หนังสือเล่มนี้ จะมาบอกทั้งหมดเกี่ยวกับ Self-Talk ตั้งแต่การออกแบบประโยคคำพูด - การพูดที่ถูกต้องให้ได้ผล และการนำไปใช้กับชีวิตจริงได้อย่างไรบ้าง โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองให้ดีขึ้น ด้วยการใช้ตัวช่่วยนี้ ที่ธรรมชาติให้มาแล้วตั้งแต่เกิด จิตของคุณ เขาพร้อมให้คุณสั่งการไปในทางที่ดี สร้างสรรค์ เพื่อออกแบบชีวิตคุณเอง ให้เป็นไปตามความฝันและบรรลุจุดประสงค์ของชีวิต ----- เป็นความรู้ในโลกยุคใหม่ ยุคควอนตัม ยุคพลังงาน เป็นความรู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้ นำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จได้ 1 ในความรู้ที่สำคัญเหล่านี้คือ Self-Talk คือการพูดสั่งจิตตนเอง ซึ่งมีทั้งงานวิจัยและผู้ที่ทำสำเร็จมาแล้วอยู่มากมายในต่างประเทศ แต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามีอยู่ Master Pitch & ครูริชชี่ จึงรวบรวมความรู้ที่เป็นกฎพลังงาน กฎสัจธรรมต่างๆเหล่านี้ มาเผยแพร่ในหมู่คนไทยที่สนใจ ชอบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองให้ดีขึ้น

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 87 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 9.63 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Pitch Wisdom House

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup