1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 249.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วย MATLAB และ Simulink (r2018b) แบบพื้นฐาน ผู้เขียนได้แสดงเนื้อหาให้มีความง่าย สะดวกหลายๆ อย่าง จะเหมาะสมกับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมใหม่ “ที่ยังไม่พร้อมจะเข้าไปเรียนรู้การเขียนโค้ดคำสั่งด้วยภาษา C, Basic เป็นต้น” การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา MATLAB & Simulink นี้จะเน้นไปทางด้านการเขียนโปรแกรมแบบกราฟิก GPL ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติทำความเข้าใจได้ไม่ยากจนเกินไป แนวความคิดของโปรแกรม คือ “โค้ดคำสั่ง” จะถูกแทนด้วย “รูปภาพ” เรียกว่า “บล็อกเซต (Blocksets)” และ “บรรทัด/การประมวลผลคำสั่งต่อไป” จะถูกแทนด้วย “เส้นเชื่อมต่อ” ฉะนั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะไม่เกี่ยวข้องกับตัวแปร โค้ดคำสั่ง และโค้ดของฟังก์ชันใดๆ แต่ผู้ใช้จะทำหน้าที่กำหนดคุณสมบัติให้กับ “บล็อกเซต” ด้วยการคลิกเลือก, ตั้งค่า, ป้อนค่าข้อมูลให้กับบล็อกเซต เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับ คือ จะเข้าใจและได้เรียนรู้กระบวนการเขียนโปรแกรม ว่า GPL มีรูปแบบอย่างไรบ้าง? และจะเข้าใจถึงการประมวลผลคำสั่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นั้น ไม่มีความแตกต่างจากการเขียนโค้ดคำสั่งภาษาสคริปต์เลย ได้อธิบายไว้ เป็นขั้นตอนแบบง่ายๆ พร้อมภาพประกอบมีคำอธิบายอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ทั้งหมด 13 บท ได้แก่ บทที่ 1 แนะนำ MATLAB และการติดตั้ง บทที่ 2 เริ่มต้นใช้งานการโปรแกรมมิ่งภาษา MATLAB บทที่ 3 ข้อมูลแบบจำนวนตัวเลขและสตริง บทที่ 4 เมทริกซ์ บทที่ 5 คำสั่งควบคุมโปรแกรม บทที่ 6 กราฟิกและการพล็อต บทที่ 7 เริ่มต้นใช้งาน MATLAB Simulink บทที่ 8 ชนิดของข้อมูลบน Simulink บทที่ 9 การใช้งานคำสั่งควบคุมโปรแกรมบน Simulink บทที่ 10 การทำงานกับสัญญาณและเส้นเชื่อมต่อบน Simulink บทที่ 11 บล็อกเซต MATLAB Function และการใช้งาน บทที่ 12 บล็อกเซตเกี่ยวกับ Math Operations บทที่ 13 แก้ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์ด้วย MATLAB & Simulink หากผู้อ่านสนใจ สามารถดาวน์โหลด "ฉบับเผยแพร่" , 2 บท (บทที่ 2, 7), จำนวน 150 หน้า, ได้ที่เว็บไซต์ https://witscode.org/category/e-book/

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 534 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 270.91 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Prämptərs

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup