0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 260.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้อธิบายขั้นตอนแรกของวัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle: SDLC) คือการวิเคราะห์ความต้องการ (Requirements Analysis) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification: SRS) อันเป็นเอกสารตั้งต้นของทุกขั้นตอนของการพัฒนาซอฟต์แวร์ หมายความว่าหากขั้นตอนนี้ไม่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลกระทบต่อซอฟต์แวร์ที่พัฒนาได้ อาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ หรือผู้ใช้ไม่อยากใช้เพราะใช้งานยาก ไม่สะดวก ทำให้เสียเวลาและงบประมาณ ความสามารถและทักษะการสื่อสารกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียกับระบบ (System Stakeholders) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง ผู้เขียนได้อธิบายขั้นตอน วิธีการและเทคนิคของการทำงานแต่ละส่วน พร้อมทั้งสอดแทรกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงในการสกัดความต้องการจากบุคคลหลากหลายโดเมนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาและนำไปประยุกต์ใช้ได้

รายละเอียด

ISBN : -

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 146 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 46.26 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สมใจ บุญศิริ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup