0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 179.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้อธิบายหลักและวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นหรือสถิติเชิงพรรณาที่จำเป็น สำหรับการประยุกต์ใช้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทางด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจในชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน กราฟ สมการ ระบบสมการ เมทริกซ์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ ปฎิยานุพันธ์ ปริพันธ์ และสถิติเชิงพรรณาที่เป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการศึกษาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณในขั้นสูงต่อไป

รายละเอียด

ISBN : 978-616-556-045-0

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 333 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 33.79 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว