1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานความรักอันยิ่งใหญ่แก่อาณาประชาราษฎร์ พระราชภารกิจอันหนักเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ ปรากฏเป็นที่ประจักษ์เทิดทูนพระเกียรติคุณทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวโลก ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในใจคนไทยและต่างชาติ ทรงได้รับรางวัลสดุดีจากนานาชาติมากมาย ทั้งได้ยอมรับเป็น พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยและระดับนานาชาติ ทรงได้รางวัลเทอดทูนพระเกียรติพระคุณที่ได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจและอัจฉริยภาพของพระองค์อย่างเด่นชัด โดยเฉพาะรางวัลที่ยังความปลาบปลื้มของคนไทยทั้งชาติ นั่นคือ รางวัลจาก โคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ(ยูเอ็น)ทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านพัฒนามนุษย์ (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) ของโครงการพัฒนาแห่งองค์การสหประชาชาติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 พระองค์ทรงได้รับการสดุดีและการทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์เป็นจำนวนมาก ทุกสาขาวิชาการ ทั้งยังมีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีอย่างสูงส่ง ทรงพระราชนิพนธ์เพลงอันไพเราะนับแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบันรวม 48 เพลง ซึ่งนักดนตรีทั้งไทยและต่างประเทศนำไปบรรเลงอย่างแพร่หลาย เป็นที่ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพจนสถาบันดนตรีในออสเตรเลีย ได้ทูลเกล้าฯถวายสมาชิกภาพกิตติมศักดิ์แด่พระองค์ ทรงได้รับยกย่องเป็น “อัครศิลปิน” ของชาติ นอกจากนั้นยังทรงเป็นนักกีฬาชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาชีเกมส์ ยังทรงสร้างสรรค์งานจิตกรรมและวรรณกรรมอันทรงคุณค่าไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ เช่น ทรงพระราชนิพนธ์แปลเรื่อง ติโตนายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ และพระราชนิพนธ์เรื่อง ชาดก พระมหาชนก พระราชทานคติธรรมในการดำรงชีวิตด้วยความวิริยอุตสาหะ อดทนจนพบความสำเร็จแก่พสกนิกรทั้งปวง 13 ตุลาคม 2559 นับเป็นวันมหาวิปโยคของปวงชนชาวไทยที่สูญเสีย “พ่อ” ผู้เป็นพลังแห่งแผ่นดิน ที่พระองค์ทรงทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความผาสุกของลูกๆและความเจริญรุ่งเรืองของสยามประเทศตลาดระยะเวลากว่า 70 ปีแห่งการครองราชย์

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 154 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 21.50 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ chpinit2499@gmail.com

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว