0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 150.00 ฿

ลูกค้า ais-icon-ookbee สั่งซื้อ ราคา 149.00 บาท

กด *410514959971209

- อัตราค่าบริการในกรณีที่สั่งซื้อด้วยระบบ AIS จะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นำรหัสที่ได้รับทาง sms มาใช้ในเว็บไซต์ Ookbee เท่านั้น ดูวิธีใช้ คลิก

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสองส่วน คือ เนื้อหาในส่วนทฤษฎีที่เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการทำวิจัย ส่วนประกอบของการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำสถิติศาสตร์เข้ามาช่วยในการวิจัย เนื้อหาส่วนที่สอง คือ ในส่วนปฏิบัติที่เกี่ยวกับการนำโปรแกรม SPSS for Windows มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคระห์ข้อมูลการแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์ โดยจะมีรูปภาพประกอบการอธิบายเป็นลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจนนอกจากนี้ในแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการฝึกทบทวนความรู้จากเนื้อหานั้นๆจึงเหมาะกับบุคคลที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง หรือใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหรือนำไปใช้ประกอบการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำงานวิจัย และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินี้

รายละเอียด

ISBN : 9786160806508

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 327 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 233.47 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SE-ED

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว