0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 199.00 ฿

เกี่ยวกับ

กฎหมายเช็ค (Cheque Act) ได้มีการจัดพิมพ์หลายเล่ม หลายครั้ง และหลายวัตถุประสงค์ ดังรายชื่อกฎหมายเช็คท้ายเล่ม เช็คในความผิดอาญาแยกประเภทตามลักษณะฐานความผิด 7 ประการ กล่าวคือ 1. ความผิดฐานปลอมหนังสือหรือเอกสาร 2. ความผิดฐานใช้เอกสารปลอม 3. ความผิดฐานแจ้งความเท็จ 4. ความผิดฐานฟ้องเท็จ 5. ความผิดฐานเบิกความเท็จ 6. ความผิดฐานฉ้อโกง และ 7. ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ที่จัดพิมพ์ในเล่มนี้พร้อมคำแปล ฎีกา พระราชบัญญัติ เช็ค CHEQUE ACT 1. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 Offence Arising from the Use of Cheque Act B.E. 2534 (1991) 2. ฎีกา พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค (เรียง พ.ศ. 2507-2550) 3. มาตรฐานเช็ค มาตรฐานภาพเช็ค และระบบการหักบัญชีเช็ค - แผนงานการเริ่มใช้มาตรฐานเช็คและมาตรฐานภาพเช็ค - มาตรฐานการออกแบบเช็ค - รูปแบบ Code Line - มาตรฐานตัวอักษร MICR E13B - มาตรฐานใบแทน - มาตรฐานกระดาษที่ใช้พิมพ์เช็ค - มาตรฐานตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารอื่นใด - การรักษาความปลอดภัยสำหรับเช็ค - มาตรฐานการออกแบบเช็ค เพื่อรองรับการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค - มาตรฐานภาพเช็ค - คำแนะนำในการใช้เช็ค

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 303 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 35.18 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup