2 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

การนับคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate counting) เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ถูกกำหนดไว้สำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ต้องเข้าใจและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือก จากการดำเนินการของโครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายบริบาลรักษาเบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น ได้มีการจัดทำชุดสอนเรื่องเบาหวาน (DSME Module) เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน พบว่าในเรื่องเกี่ยวกับอาหารและการนับคาร์โบไฮเดรต เอกสารข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบันมีความแตกต่างกันหลากหลาย ทำให้ผู้สอนและผู้เป็นเบาหวานเข้าใจยาก และมีความสับสนในการเลือกใช้ ทางคณะกรรมการของโครงการฯ จึงได้ประสานความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ร่วมกันพัฒนาคู่มือการนับคาร์โบไฮเดรตเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นมาตรฐานและมีข้อมูลไปในทางเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า "รู้จักคาร์บ รู้จักนับ ปรับสมดุล ควบคุมเบาหวาน"

รายละเอียด

ISBN : 978-616-92070-8-5

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 88 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 16.45 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ dmthaiorggmailcom

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2022 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17