0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 120.00 ฿

เกี่ยวกับ

" หนังสือ ""การบำรุงรักษา (รหัสวิชา 2111-2005)"" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลพื้นฐานในโรงฝึกปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรม โดยผู้อ่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาอย่างละเอียด ตั้งแต่ชนิดของการบำรุงรักษา การจัดองค์กรบำรุงรักษา การตรวจสอบเครื่องจักรกลพื้นฐาน ระบบต่างๆ ของเครื่องจักกล ตลอดจนการจัดทำประวัติเครื่องจักร การบันทึกการซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล ระบบการล็อค และการแขวนป้ายเพื่อทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เนื้อหาในเล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นจากตำรา คู่มือเครื่องจักร แผ่นพับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้ทำงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล การสอนงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และการเป็นวิทยากรบรรยายงานบำรุงรักษาให้กับสถานประกอบการต่างๆ โดยผ่านการอบรมงานบำรุงรักษาจากต่างประเทศ ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน มีตัวอย่างหลากหลาย พร้อมกิจกรรมและแบบฝึกหัดให้ทบทวนความรู้ท้ายบท ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น"

รายละเอียด

ISBN : 9786160822065

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 375 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 29.20 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SE-ED

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup