13 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 25.00 ฿

เกี่ยวกับ

คุณธรรมพื้นฐานในทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ ศีล ๕ และธรรม ๕ นั่นเอง เป็นการป้องกันมิให้ทำชั่ว ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของสังคม เพราะฉะนั้นการประพฤติธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะในเรื่องของจริยธรรม คือธรรมที่ควรประพฤติในทางพระพุทธศาสนา เมื่อทำได้ดังนี้ก็ชื่อว่า ได้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ เพราะหลัก ๕ ประการนี้เป็นมนุษยธรรม สังคมใดที่มีธรรม ๕ ประการนี้เป็นเครื่องดำเนินก็จะมีแต่ความสงบสุขทุกเมื่อ ในปัจจุบันนี้ศีลธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากโดยแท้

รายละเอียด

ISBN : 978-616-2471-16-2

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 50 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 4.76 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ พระพุทธศาสนาประกาศ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup