12 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 60.00 ฿

เกี่ยวกับ

"กว่าที่ชนชาติใดจะรวมตัวกันก่อร่างสร้างตัวขึ้นเป็นประเทศที่มีอาณาเขต ดินแดน และอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนของตนเองโดยสมบูรณ์ได้นั้น บรรพชนของแต่ละชนชาติล้วนต้องต่อสู้ฝ่าฟันมาอย่างเหนื่อยยากตรากตรำเหลือคณานับ ทั้งการรวมชาติ สร้างชาติ กู้ชาติ รักษาชาติ และพัฒนาชาติ โดยมีผู้นำชาติและประชาชนเป็นกำลังสำคัญ ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน บนเส้นทางประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย ผู้นำชาติคือสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งแผ่นดินสยามและประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดิน ได้ร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมือง สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศนี้นับเนื่องยาวนานกว่า ๗๐๐ ปีมาแล้ว และเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าด้วยพระปรีชาสามารถและความเป็น “ธรรมราชา” ที่ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมของสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ทำให้ยังมีชื่อ “ประเทศไทย” ปรากฏอยู่บนแผนที่โลกอย่างสง่างามตราบจนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งแผ่นดินสยาม ๗ พระองค์ คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช แห่งแผ่นดินสุโขทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งแผ่นดินธนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช แห่งแผ่นดินรัตนโกสินทร์ ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาราชที่ราษฎรทั้งหลายรักและเคารพรักพระองค์อย่างเหลือล้น เหตุที่ราษฎรมีความรักพระองค์อย่างสุดซึ้ง เพราะพระองค์ทรงพระเกียรติคุณใหญ่หลวงแก่อาณาประชาราษฎร์ ทุกพระราชกรณียกิจของพระองค์ล้วนเพื่อความร่มเย็นของชาติบ้านเมืองและพสกนิกรชาวไทย ตลอดรัชสมัย พระองค์ทรงวางรากฐานต่างๆ เพื่อให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับต่างประเทศ ทั้งในด้านการศึกษา การสื่อสาร การคมนาคม การเลิกทาส ฯลฯ ด้วยเหตุนี้เองพระองค์จึงเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักของราษฎร"

รายละเอียด

ISBN : 978-616-376-015-9

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 147 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 49.98 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ DMG Books

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup