0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 350.00 ฿

เกี่ยวกับ

พระธรรมอิสยาห์เป็นพระธรรมที่คริสเตียนหลายคนคุ้นเคยดี เนื้อหาหลายตอนมีความไพเราะกินใจ และมักถูกยกไปใช้ในหลายประเด็นและโอกาส ขณะเดียวกันก็มีเนื้อหาหลายตอนที่อ่านแล้วเกิดความพิศวงงงงวย อยากจะมีตัวช่วยทำความเข้าใจ แต่ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนดี พระคัมภีร์ฉบับศึกษาเล่มนี้จะเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับท่าน ช่วยให้ท่านเห็นเค้าโครงความคิดและข้อสังเกตที่สำคัญในเนื้อหาแต่ละตอน มาพร้อมกับคำอธิบายบริบทเบื้องหลัง ซึ่งค้นคว้าและเขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทย ควบคู่กับการตรวจรับรองคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสากล จึงมีทั้งความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับบริบทไทย พร้อมที่จะช่วยให้ท่านทำความเข้าใจพระธรรมนี้อย่างมีหลักการ และเป็นประโยชน์ต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่านอย่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังความมุ่งหมายที่สมาคมฯตั้งใจ “เพื่อให้คนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์”

รายละเอียด

ISBN : 9786163391599

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 285 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 171.82 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สมาคมพระคริสตธรรมไทย

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup