0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

กิจการร่วมค้า หรือ Joint Venture คือ การร่วมประกอบธุรกิจของบุคคลหรือกิจการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยมีการร่วมลงทุนภายใต้ข้อตกลงหรือสัญญาร่วมค้าเพื่อประกอบกิจการร่วมกัน ในประมวลรัษฎากรได้มีการกำหนด “ลักษณะของกิจการร่วมค้า” และ “หน้าที่ในการเสียภาษี” ไว้ ซึ่งส่งผลต่อในการดำเนินธุรกิจเมื่อเป็นกิจการร่วมค้าและแนวทางในการเสียภาษี ผู้เขียนได้รวบรวบข้อกฎหมาย พร้อมกับตัวอย่างแนววินิจฉัยของกรมสรรพากรในหลากหลายกรณีมาให้ศึกษาทำความเข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ และแนวทางของกิจการร่วมค้าได้ชัดเจน รวมถึงภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการร่วมค้า ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ เพื่อให้มีแนวทางในการจัดการภาษีของกิจการร่วมค้าได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียด

ISBN : 9786163023599

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 32 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 5.34 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ธรรมนิติ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup