0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 69.00 ฿

เกี่ยวกับ

ชุดการสอนและการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เน้นการสื่อสารและสื่อความหมายชุดนี้ จัดทำขึ้นตามสาระการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ใช้ประกอบการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อมุ่งพัฒนา ความสามารถทางทักษะการคิด โดยต้องการมุ่งเน้นให้นักเรียน ได้ฝึกฝนทักษะในการคิดคำนวณ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ชุดที่ 1 เรื่องความหมายของการคูณ ประกอบด้วย แบบฝึก 7 แบบฝึก และใบงานกลุ่ม 1 ใบงาน

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 46 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 4.42 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ AJsmit

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup