0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

ebook เล่มนี้ สำหรับเสริมหนังสือรวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ฉบับสมบูรณ์ ISBN 9789745049352 ครบ 10 ฉบับ 1 การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี 2 ความลับทางการค้า 3 คุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม 4 คุ้มครองพันธ์ุพืช 5 คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 6 คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 7 เครื่องหมายการค้า 8 ลิขสิทธิ์ 9 สิทธิบัตร 10 อนุญาโตตุลาการ

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 39 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 23.68 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup