0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 200.00 ฿

เกี่ยวกับ

**ข้อมูลพลิกประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ชาติไทย* ในยุคปัจจุบัน ที่พระพุทธศาสนาหายสาบสูญไปจากอินเดีย นานกว่า ๘๐๐ ปี แล้วอังกฤษได้เข้ามาปกครองประเทศอินเดีย ในฐานะเจ้าอาณานิคม จึงเกิดการค้นคว้า เรื่องราวของพระพุทธศาสนาในอินเดีย ซึ่งส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะแต่งตำราประวัติศาสตร์อินเดียโบราณ ของอังกฤษ ที่เป็นเจ้าอาณานิคม นั่นเอง นักประวัติศาสตร์ชาวตะวันตก จึงไปนำเอา บันทึกการเดินทางของทั้งหลวงจีนฟาเหียน ที่เดินทางเข้ามาที่อินเดีย เมื่อราว ๑๖๐๐ ปีที่แล้ว กับบันทึกการเดินทางของหลวงจีนเสวียนจ้างหรือพระถังซัมจั๋ง ที่เดินทางมาที่อินเดีย เมื่อราว ๑๓๐๐ ปีที่แล้ว เป็นเสมือนลายแทง เพื่อสืบค้นหาที่ตั้งของเมือง และแว่นแคว้นต่างๆ โดยเอาข้อมูลมารวมกับหลายแหล่ง นำมาผสมปนเป จนวุ่นวายไปหมด โดยที่ ไม่รู้ว่า แท้ที่จริง “พระเจ้าอโศก ในคัมภีร์อโศกาวทาน ของฝ่ายมหายาน ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริง” แต่เป็นการไปนำเอา พระเจ้าอโศกที่นับถือศาสนาเชน มาแต่งนิทานเสียใหม่ เอาลูก เอาหลานชองพระเจ้าอโศกที่อินเดีย ที่ล้วนแล้วแต่นับถือศาสนาเชน มาแต่งนิทานขึ้น แล้วบิดเบือน ให้ทุกพระองค์กลายเป็นกษัตริย์ ที่นับถือศาสนาพุทธแบบที่ไม่ใช่เถรวาท ซึ่ง เมื่อนักประวัติศาสตร์ชาวตะวันตก ไปเอาข้อมูล เรื่องราว จากบันทึกของกรีก มาผสมร่วมเข้าไปอีก “พระราชประวัติของพระเจ้าอโศกที่แท้จริงของชาวพุทธเถรวาทของเรา จึงถูกยำ จนผมไม่สามารถที่จะทนนิ่งเฉยอยู่ได้” จึงต้องลุกขึ้นมาเขียนชี้แจงสิ่งที่ถูกต้องให้คนที่เขาเข้าใจผิด ให้เข้าใจถูก

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 113 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 39.61 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ธนบดี วรุณศรี/ชุมนุมฟื้นธรรมฟื้นไทยแห่งยุคหลังกึ่งพุทธกาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup