0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ผู้แต่ง :

หมวดหมู่ :

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

หนังสือ ศิริราชโมเดล: การจัดการด้านยา เป็นการรวบรวมการทำงานของเภสัชกร โรงพยาบาลศิริราชภายใต้การกำกับของโรงพยาบาลศิริราช โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ภายใน (Tacit Knowledge) จากเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานจริงไปสู่ผู้อื่นซึ่งอาจะเป็นเภสัชกรด้วยกัน หรือบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงผู้บริหารโรงพยาบาลที่มีความสนใจในด้านการจัดการระบบยา หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีบทบาทในการชี้นำและเป็นแบบอย่างแก่สังคม เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยเรื่องโครงสร้างและการบริหารจัดการ เพราะโครงสร้างที่ดีจะทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่วนการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด เป็นทรัพยากรพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาอยู่เสมอ งานที่เป็นงานหลักของเภสัชกรตั้งแต่วิธีการจัดหายาทั้งโดยการจัดซื้อจัดหา การผลิตให้สอดคล้องกับความจำเป็นของโรงพยาบาล การจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกตามใบสั่งยาปีละมากกว่า 2 ล้านใบสั่งยา และผู้ป่วยในมากกว่า 8 หมื่นรายต่อปี การขยายงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากยาที่ไม่จำเป็นในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ การป้องกันการแพ้ยา การวิจัยยาเภสัชสนเทศ รวมถึงการพัฒนาเชิงระบบหลายเรื่องที่ฝ่ายเภสัชกรรมได้ริเริ่มและเป็นสถานที่ดูงานของโรงพยาบาลต่าง ๆ มาเป็นเวลาหลายปี การอ่านหนังสือเล่มนี้ ผู้อ่านสามารถอ่านไล่เรียงทีละเรื่องหรืออ่านเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจก็ได้ ผู้เขียนแต่ละท่านเขียนแบบเล่าเรื่อง (Story Telling) จึงอาจมีสำนวนที่แตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ผู้เขียนทุกท่านได้เขียนสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ใส่ความตั้งใจที่จะส่งต่อความรู้สู่สาธารณชน รวมทั้งได้ใส่แบบฟอร์มต่าง ๆ รวมถึง flow chart ของการทำงาน เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย ทีมบรรณาธิการขอขอบคุณท่านผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล ในทีมสหสาขาวิชาชีพที่ได้ให้โอกาสเภสัชกรในการร่วมปฏิบัติงาน สั่งสมประสบการณ์ ความรู้ความสามารถจนสามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือหนากว่า 300 หน้าเล่มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้และหากหนังสือเล่มนี้สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยได้ นั่นก็ถือว่า หนังสือเล่มนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว *หมายเหตุ* ผลงานนี้ไม่ได้ผ่านการเสนอพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในนามสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ISBN : 9786164433304

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 360 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 47.92 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup